İSTANBUL VEREM SAVAŞI DERNEĞİ MERKEZ BAKTERİOLOJİ LABORATUVARI


Laboratuvar İstanbul'daki tüm dispanserlerin,Trakya'daki bir çok dispanserin hastalarına ücretsiz olarak hizmet vermektedir.Ek olarak Göğüs Hastanelerinin ve İstanbul'daki bütün göğüs hastalıkları kliniklerinin hastalarına ücretsiz veya çok düşük ücretle hizmet sürdürülmektedir.  
 
    İSTANBUL VEREM SAVAŞI DERNEĞİ MERKEZ BAKTERİOLOJİ LABORATUARI     İSTANBUL VEREM SAVAŞI DERNEĞİ MERKEZ BAKTERİOLOJİ LABORATUARI     İSTANBUL VEREM SAVAŞI DERNEĞİ MERKEZ BAKTERİOLOJİ LABORATUARI     İSTANBUL VEREM SAVAŞI DERNEĞİ MERKEZ BAKTERİOLOJİ LABORATUARI
  
    
Laboratuvarda Gerçekleştirilen İşlemler :  
  
Mikroskopik Muayene
Işık Mikroskopi
Flöresan Mikroskopi
Direkt Yöntem
Teksif Yöntemi
M.Tuberculosis Kültürü
Löwenstein Besiyeri
BACTEC
M.Tuberculosis Direnç Testi
Löwenstein Besiyeri
BACTEC
Genetik Tiplendirme -
Moleküler Epidemiyoloji
(İ.Ü.DETAE Mikrobakteri Lab.işbirliği ile