Tüberküloz ile İlgili Linkler

Dünya Sağlık Örgütü Tüberküloz Kontrol Programı
www.who.int/gtb

Tüberküloz tedavisi, ilaca dirençli tüberküloz (Pdf)

Uluslararası Tüberküloz ve Akciğer Hastalığı ile Savaş Derneği (IUATLD)
www.iuatld.org

Amerika Hastalık Kontrol Merkezi Tüberküloz Bölümü
www.cdc.gov/nchstp/tb

Avrupa Tüberküloz Kontrol Birimi
www.eurotb.org

Tüberküloza Karşı Uluslararası İnisiyatif (Stop TB)
www.stoptb.org

Türkiye Ulusal Verem Savaşı Dernekleri Federasyonu
www.verem.org.tr

Avrupa’ da Tüberküloz  Konusunda Klinik Araştırmaları Geliştirme ve Paylaşım Ağı
www.tb-net.org
 
Hızlı Etkili ve Tolere Edilebilir Tüberküloz İlaçlarının Keşfi İçin Birlik
www.tballiance.org
 
Avrupa’ da Tüberküloz Konusunda Farkındalık ve Politik Kararlılık İçin Koalisyon
www.tbcoalition.eu
 
Tüberküloz İle Mücadele İçin Uluslararası Parlementerler Ağı
www.globaltbcaucus.org
 
https://www.who.int/tb/publications/2017/dstb_guidance_2017/en/
 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/130918/9789241548809_eng.pdf;jsessionid=BBA844744A619EF170C00783C655E148?sequence=1