• Çalışma Saatleri : Haftaiçi 08:30 - 12:00 / 13:00 - 16:00 | Verem Testi (PPD) Günleri : Pazartesi - Salı - Cuma
  • Merkez ve Taksim Dispanseri: 0212 249 29 73

İSTANBUL VEREM SAVAŞI DERNEĞİNİN TARİHÇESİ

Ülkemizde verem ile mücadele etmek için ilk kurulan gönüllü kuruluş "Veremle Mücadele Osmanlı Cemiyetidir" (1918). Cemiyet 16 Mart 1920 tarihinde İstanbul´un işgali üzerine başladığı çalışmaları yarıda bırakmak zorunda kalmıştır.

1927 yılında General Prof.Dr. Tevfik Sağlam , Dr.Tevfik İsmail Gökçe ve 24 arkadaşı Veremle mücadele Osmanlı Cemiyetinin bıraktığı 116 lira 50 kuruşla "İstanbul Verem Mücadelesi Cemiyeti" adı altında İstanbulda Verem mücadelesine başlamışlardır. Kuruluşun Amblemi olarak sola bakan çift kırmızı ay tesbit edilmiştir.

       General Prof.Dr.Tevfik Sağlam                                                         Dr.Tevfik İsmail Gökçe  

General Prof.Dr.Tevfik Sağlam                                      Dr.Tevfik İsmail Gökçe

Kuruluştan sonra veremi ve veremle mücadelenin önemini halka ve ülke yöneticilerine duyurmak, verem savaşı ile ilgili örnek tesisler kurmak, işletmek ve bu çalışmaların verem savaşı bakımından faydalı ve etkili olduğunu göstermek çabasına girişilmiştir.
1929 yılında EYÜP"te ilk dispanser açılmıştır. Dispanserde DR.TEVFİK SAĞLAM Paşa, Dr.Tevfik İsmail Gökçe ve Dr.Fazıl Şerafettin fahri olarak muayeneler yapmışlardır.
Cemiyet 1929 yılından itibaren halka hitap eden aylık sağlık propaganda dergisi yayınlamaya başlamış ve üyelerine ücretsiz olarak göndermiştir.Cemiyet , halkı teşvik ve verem konusunda aydınlatmak, bilinçlendirmek için İstanbul basınından da yardım görmüştür.

İstanbul Verem Mücadele Cemiyeti Verem Savaşında BCG verem aşısının veremden korunmada oynadığı büyük role inanarak aşının ülkemizde hazırlanması ve uygulanması hakkında ilgili resmi makamlara defalarca müracaatlarda bulunmuş, halkı uyarmak için yayınlar yapmış ve aşı tatbik kampanyalarının önderi olmuştur.Cemiyet ayrıca veremli hastaların tedavisi için 1932 yılında Erenköy'de bir sanatoryum kurmuştur.

İstanbul Verem Mücadelesi cemiyeti 1954 yılında tüzük değişikliği yaparak İstanbul Verem Savaşı Derneği adını almıştır. Verem savaşının bu devresine kadar olduğu gibi bundan sonra da önder isimleri Dr. Tevfik Sağlam ve Dr.Tevfik İsmail Gökçe dir. Bu insanlar azim ve inançları, geniş bilgi, pratik zihniyet ve buluşları ile Verem Savaşında önderlik etmişler ve Verem Savaşının bu günkü başarısına ulaşmasında başta gelen rolü oynamışlardır .

Derneğin Başkanlığını 1963-1978 yılları arasında yapan Dr. Tevfik İsmail Gökçenin vefatından sonra derneğin üçüncü başkanı olarak Dr. Zülfü Sami Özgen göreve devir almış ve vefat ettiği 1995 yılına kadar başkanlık görevini sürdürmüştür. Halen Heybeliada Sanatoryumu emekli başhekimi Dr. Ahmet Refik Erem dernek başkanlığını yürütmektedir

Dr. Zülfü Sami Özgen
Dr.  Zülfü Sami  Özgen

İstanbul Verem Savaşı Derneğinin İstanbul İli hudutları içinde 12 Verem dispanseri mevcuttur. Bu dispanserler Beykoz, Üsküdar, Kadıköy,Kartal , Pendik,Sarıyer,Şişli, Eyüp,, Zeytinburnu, Şehremini, ve Taksim de kurulmuştur.

Derneğin ayrıca bir bakteriyoloji laboratuvarı , 2 adet Gezgin röntgen aracı 8 adet Sosyal yardım komitesi, Milletlerarası Tevfik SAĞLAM Eğitim ve Gösteri MERKEZİ, Epidemiyoloji servisi ve bir kütüphanesi bulunmaktadır.

İstanbul Verem Savaşı Derneği Merkez binası 1951 yılında 5 katlı olarak inşa ettirilmiş ve zemin katına Taksim Verem Savaşı Dispanseri kurularak halkın hizmetine açılmıştır. Merkez binanın giriş katında epidemiyolojik çalışmalar yapmak üzere epidemiyoloji servisi kurulmuştur. Yine bu binada Naile SAĞLAM Bölge Tüberküloz Laboratuarı kurulmuş, bu laboratuvarda İstanbul ve Trakya bölgelerinde bulunan bakanlık ve dernek dispanserlerinin balgam muayene ve tetkikleri en ileri teknoloji ile yapılmaktadır.

 

Merkez binasında bulunan Milletlerarası Tevfik Sağlam Eğitim ve Gösteri merkezinde 15 günde bir göğüs hastalıkları hastaneleri ve dispanser hekimlerinin katıldığı bilimsel toplantılar yapılmakta , ayrıca buradaki kütüphaneden Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz konusunda tüm sağlık kuruluşları faydalanmaktadır. Merkez binasında bulunan İstatistik servisinde dispanserlerde yapılan hasta tedavileri ile aşılamaların istatistiki bilgileri çıkarılmaktadır. İstanbul Verem Savaşı Derneği kuruluşundan bu yana Sağlık Bakanlığı ile el ele vererek tüberküloz mücadelesine başarılı ve yardımcı hizmetler görmüştür.

Günümüzde tüm gelişmelere açık olarak eğitici , öğretici, hasta tedavi edici ve koruyucu hizmetleri Sağlık Bakanlığı ile uyumlu bir şekilde yerine getirmeye devam etmektedir..

Copyright 2017 © İstanbul Verem Savaşı Derneği
Tasarım Ecole Bilgisayar