• Çalışma Saatleri : Haftaiçi 08:30 - 12:00 / 13:00 - 16:00 | Verem Testi (PPD) Günleri : Pazartesi - Salı - Cuma
  • Merkez ve Taksim Dispanseri: 0212 249 29 73

Amacımız

İstanbul ili sınırları içinde Verem Savaşı esaslarını kurmak, veremin bireysel ve sosyal tehlikelerine karşı halkı ikaz etmek, verem hastanesi, sanatoryum, dispanser ve benzerlerini tesis etmek, bu işler için hükümet, belediye ve hayır cemiyetleri nezninde teşebbüslerde bulunmak, maddi imkanlarla ve ilmi çalışmalarla verem savaşına güç kazandırmaktır.

Bu amacın tahakkuku için:
İstanbul ilinde verem savaşı esaslarını kurmak, Veremin bireysel ve sosyal tehlikelerine karşı halkı ve belediyeleri uyarmak,
Verem hastanesi, sanatoryum ve verem dispanserleri kurmak ve yürütmek,
Verem araştırma merkezleri ve laboratuvarları kurmak ve yürütmek,
Bu tesislerin kurulması ve yürütülmesi için hükümet,
Sağlık Bakanlığı, belediyeler ve hayır dernekleri nezninde teşebbüslerde bulunmak, onlardan maddi ve manevi destek sağlamak ve gerektiğinde işbirliğinde bulunmak,
Verem konusunda halkı ve teknik elemanları eğitmek,
Verem savaşında propoganda, bilimsel öğretim ve eğitim yapmak, verem savaşına kuvvet kazandırmak,
Ulusal ve uluslararası ve benzeri amaçlı kuruluşlara üye olmak ve işbirliği yapmaktır.

Copyright 2017 © İstanbul Verem Savaşı Derneği
Tasarım Ecole Bilgisayar