• Çalışma Saatleri : Haftaiçi 08:30 - 12:00 / 13:00 - 16:00 | Verem Testi (PPD) Günleri : Pazartesi - Salı - Cuma
  • Merkez ve Taksim Dispanseri: 0212 249 29 73

28.06.2017 | Avrupa Tüberküloz(TB)Toplantısının Değerlendirilmesi (Haziran-2017)


DSÖ Avrupa Bölgesi, Hollanda Tüberküloz Vakfı (KNCV) ve Avrupa Hastalık Önleme Kontrol Merkezi işbirliği ile yapılan Avrupa Tüberküloz(TB)Toplantısının (Wolfeze Çalıştayı) İzlenimleri

 

Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan

 

Toplantıya 160 civarında kişi katıldı. Katılımcılar DSÖ Avrupa bölgesi ülkeleri  Tüberküloz Kontrol Programı sorumluları, çeşitli Uluslararası  ve bazı Ülkelerin   Tüberküloz’la  İlgili Sivil Toplum kuruluş temsilcileri idi. Bu yılki toplantıda Türkiye’ den bakanlıktan katılım olmadı. Türkiye’ den sadece ben İstanbul Verem Savaşı Derneği adına katılım sağladım.

 

 

Toplantı Programı

* DSÖ Avrupa Bölgesi 2016-2020 TB Uygulama Planı- Göçmen  merkezli yaklaşım
* Bölgemizde TB/HIV sorunu
* Latent TB Enfeksiyonu
* Hasta merkezli yaklaşım
* Diijital Sağlık

 DSÖ  Avrupa Bölgesinde Göçmenlerde  TB Kontrol  Sorunları 

DSÖ Avrupa bölgesindeki Avrupa Birliği ülkelerinde ortalama olarak hastaların yaklaşık % 30’ u ve ÇİD-TB li hastaların ise % 25’ i göçmendir.

Çeşitli araştırmalarda ÇİD-TB vakaların ülkeden ülkeye geçişlerde hastalığı yaydığı bilimsel olarak gösterilmiştir.

Toplantı da göçmen TB hastaları için her ülkede özel program ve yaklaşımlar geliştirilmesi gerektiği ve ülkeler arasında sınır aşırı geçiş yapan hastaların özel bir kayıt sistemine alınması için işbirliğinin daha da ilerletilmesi  gerektiği vurgulandı. Toplantı sonunda bu konuda bir çalışma grubu oluşturuldu. Ben de bu gruba katıldım.

TB /HIV  Aktivitelerinin Birlikteliği Toplantısı


 

DSÖ Avrupa bölgesinde TB/HIV birlikteliği sorunu artmaktadır. HIV Pozitif  TB hastalarının büyük çoğunluğu  Rusya ve Ukrayna’ da bulunmaktadır. HIV ve TB Tedavi takip ünitelerinin entegrasyonu üzerinde israrla durulmakta.

Sessiz TB enfeksiyonu konusuna Programatik yaklaşım

Tarama gerekenler:

Bulaştırıcı  hasta ile temas eden bütün yakın temaslılar

HIV + ler

Ciddi immünsupresifler (Anti TNF kullanıcı, tRabnsplantasyon yapılanlar,

Kr. Böbrek yetersizliği-Diyaliz hastaları)

Silikozsliler

Tarama İçin değerlendirilmesi gerekenler

Geldikleri ülkeye göre bazı göçmen göçmen grupları

Mahkumlar, evsizler, drug kullanıcıları

Özellikle TB hastalarla temas eden sağlık çalışanları

Hangi Tarama Metodunu Kullanalım:

BCG liler IGRA

5 yaş altı çocuklar PPD

İmmünsuprese hastalar da  PPD ve IGRA

Göçmenler’ de  IGRA veya PPD 

Kabul edilen sessiz TB Tedavi rejimleri.

Rifapentin ile kısa süreli Latent TB enfeksiyon tedavisi ele alınan bir konu idi.

Uyumun daha iyi olduğu konusunda bulgular çeşitli ülkelerde artmakta

 Tüberkülozda Hasta Merkezli yaklaşım

 Tüberküloz’ da Hasta Merkezli Bakım Yaklaşımı Ele alınan Önemli bir konu

 

Bu yaklaşımda

* Sağlıkta tanı/tedavi hizmetlerinin entegre verilmesi
* Ayaktan tedavi
* Sosyal/ekonomik-Psikolojik destek-Toplum desteği
* Hasta ve ailesinden geri bildirim alma konusu vurgulandı

 

Dirençli TB de erken tanı ve tedavi için DSÖ Yeni tedavi Kılavuzu

 

DSÖ Yeni ÇİD-TB Tedavi yaklaşımı KNCV tarafından bazı Asya ülkelerinde uygulanmaya başlanmış.

Hızlı metodla RİF direnci  bakılmalı direnç yoksa  Standart tedavi
RİF direnci varsa –İkinci seçim ilaçlara moleküler direnç testi yapılmalı
Amikasin ve Kinololon duyarlı ise 9 AYLIK  ÇİD Tedavisi uygulanmalı
Amikasin  ve/veya Kinololon direnci varsa 18 aylık  standart ÇİD-TB tedavisi  yapılmalı

TB Kontrolünde Digital sağlık Uygulamaları

Dijital teknik kullanılan alanlar

* Hasta kayıt işlemleri
* Surveyans
* Eğitim- Sağlık çalışanları
Uygulama kılavuzlarına hızlı ulaşım
Eğitim-Hasta ve yakınları için
Hasta ile İletişim  (SMS)
* Hastaya destek- Telefon paket gideri ödeme
Sosyo/ekonomik
*Hasta tedavisinin Gözetimi

Video yardımıyla DOT

Video yardımlı tedavi Gözetim

1- Gerçek zamanlı Videokonferans
2- Kayıtlı video klip gönderimi

  Video Yöntemin Ucuz   Etkili   Daha az stigmatize edici

   Esnek Güvenli olabileceği vurgulanmakta.

Dünya Sağlık Örgütü’ nün yeni kılavuzunda hastaya sunulması gerek tedavinin doğrudan gözetimi seçenekleri arasında Video yardımlı Gözetim de (VYG)  vurgulanmaktadır. Bu açıdan konu üzerinde çalışma yapmamız gerekmekte.

Aşağıda linki olan Avrupa Tüberküloz Surveyans Raporuna göre  Türkiye  2015 hedefleri açısından TB insidansında azalma , mortalitede % 50  azalma ve Prevelansta % 50 azalma açısından  hedefleri yakalamış ülkeler arasındadır.

2014 hastaları esas alındığında Türkiye göstergelerin çoğunda  hedefi yakalamış ülkeler arasında bulunmaktadır.

Öte yandan rutin direnç testlerinin kapsam oranı açısından %90 hedefinin altındayız, RIF dirençli hastalarda sekonder ilaç direnci açısından da hedefi yakalamış değiliz ek olarak ÇİD-TB hastalarında ve HIV+ TB hastalarında  % 75 tedavi başarısını yakalamış değiliz.

http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/ecdc-tuberculosis-surveillance-monitoring-Europe-2016.pdf

Sonuç:

Türkiye DSÖ Avrupa Bölgesinde TB Kontrolü açısından başarılı ülkeler arasındadır. Direnç testinin kapsamının artırılması, hızlı direnç testinin yaygınlaşması, ÇİD-TB olgularımızın tedavi başarısının artırılması, Göçmen hastalar da TB kontrolü konusunda politikaların geliştirilmesi, hastalar için daha kabul edilebilir Tedavi Gözetim seçenekleri (Video Yardımlı Gözetim) hastalara sunulur hale getirilmesi gereklidir.

Paylaş