• Haftaiçi 08:30 - 16:00
  • Merkez ve Taksim Dispanseri: 0212 249 29 73

30.11.2016 | İSTANBUL'DA TÜBERKÜLOZDA GENEL DURUM

İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü

 

Olgu Sunumu

Doç. Dr. Tülin Kuyucu YILMAZ
(Süreyyapaşa Göğüs Hast.Eğit ve Arş. Hast.)

Uz. Dr. Deniz DÖNMEZOĞLU
(Beykoz Verem Savaşı Dispanseri Başhekimi)

Paylaş