• Çalışma Saatleri : Haftaiçi 08:30 - 12:00 / 13:00 - 16:00 | Verem Testi (PPD) Günleri : Pazartesi - Salı - Cuma
  • Merkez ve Taksim Dispanseri: 0212 249 29 73

İSTANBUL VEREM SAVAŞI DERNEĞİ TÜBERKÜLOZ ARAŞTIRMALAR VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIM DESTEK YÖNETMELİĞİ

KABUL TARİHİ: Yönetim Kurulunun 08.02.2017 tarih 3 sayılı kararı

Madde 1. Kapsam:
Bu Yönetmelik İstanbul Verem Savaşı Derneğinin Tüberkülozla uğraşan bilim insanlarının Tüberküloz konusundaki araştırma projeleri, eğitim etkinliklerini ve kongre katılımlarını destek konusundaki kurallarını kapsamaktadır.

Tüberküloz Araştırma Projelerinin Desteklenmesi:

Madde 2.  Destek istenecek Tüberküloz alanındaki araştırma projeleri İstanbul Üniversitesinin Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminin “Normal Kapsamlı Projeler” kuralları içinde yazılmalı ve dernek başkanlığına iletilmelidir.(http://bap.istanbul.edu.tr/?p=6492)  Proje harcamaları bu programın kuralları içinde yapılır.

Madde 3. Başvuran proje önerileri 3 kişilik hakem heyeti tarafından değerlendirilir. İhtiyaç halinde hakem heyetine dernek bilimsel komitesi tarafından uzmanlık konusuna göre 1 kişi davet edilir. Hakem heyeti kararları oy çokluğu ile alınır.

Madde 4. Hakemlerin desteklenmesi konusunda olumlu rapor vermedikleri projeler yönetim tarafından desteklenemez. Hakemlerin desteklenmesi önerisinde bulundukları projelerin desteklenip desteklenmemesine veya ne ölçüde destekleneceğine dernek yönetim kurulu karar verir.

Tüberküloz ile ilgili Uluslararası Kongre ve Diğer Bilimsel Etkinliklere Katılımın Desteklenmesi

Madde 5. İstanbul Verem Savaşı Derneği IUATLD yıllık kongrelerine serbest bildiri veya posterle seklinde bildirisi kabul edilen ve derneğe başvuran araştırıcılar arasından sözlü bildiri ve panel konuşmacılarına öncelik verilmek üzere en fazla her yıl 5 kişiyi destekler. Bildirisinin kongre kurulunca kabul edildiğini belgeleyen başvuru sahipleri araştırmanın özeti ile yönetim kurulu başkanlığına dernekçe ilan edilen tarihe kadar başvuru yapmak zorundadırlar. Başvurular Dernek Bilimsel Kurulundan belirlenecek üç kişi tarafından değerlendirilip belirlenir.
Kongre katılım desteği kongre kayıt ve ulaşım giderlerini kapsar.

Madde 6. Dernek Yönetim Kurulu üyelerinin IUATLD Yıllık kongrelerine katılımlarında kayıt, yol ve otel giderleri dernekçe karşılanır. Konaklamamlar en fazla 3 yıldızlı otellerde yapılabilir


Madde 7. IUATLD Kongresi haricinde yapılan Tüberkülozla ilgili Bilimsel Kongre ve toplantılara katılmak isteyen dernek yöneticilerinin sadece yol ve kayıt giderleri karşılanır. Bu toplantılara toplantı başına en fazla 3 kişinin katılımı desteklenebilir. Daha fazla talep durumunda daha önceki katılım sırasına göre karar verilir.

Tüberküloz ile İlgili Ulusal Kongre ve Diğer Bilimsel Etkinliklere Katılımın Desteklenmesi

Madde 8. TUVSDF ve Verem Savaş Derneklerince yapılacak Tüberküloz Kongrelerine dispanserlerdeki çalışma düzeni gözetilerek olabildiğince fazla sayıda tüberkülozla ilgili hekim, hemşire ve diğer çalışanların katılımını sağlanmasın konusunda dernek yönetimi yetkilidir. Katılımcıların yol, kongre kayıt ve konaklama giderleri denekçe karşılanır.

Madde 9. Diğer derneklerin yapacakları ve tüberkülozun da ele alınacağı Ulusal Kongrelere (TORAKS Derneği, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği kongreleri gibi) katılmak isteyen dernek yöneticilerin kayıt, yol ve otel giderleri karşılanır. Bu kongrelere katılmak isteyen hekim, hemşire ve diğer sağlık çalışanlarımız arasından öncelik kabul edilmiş bildirisi veya posteri olanlara verilir bu çalışanlarımızın kayıt ve ulaşım giderleri karşılanır. O yıl kaç kişinin katılımının destekleneceğine dernek yönetimi karar verir. 

 

 

  Şef Dr. Ahmet Refik EREM
Başkan
 
 
Prof Dr. Zeki KILIÇASLAN
Başkan yardımcısı   
 
Dr. Zeynep Özlen TÜMER
Genel sekreter 
 
Dr. Filiz ÖZTÜRK
Genel Sekr. Yardımcısı 
 
Dr. Hatice TÜRKER 
Muhasip Üye 

 
Prof Dr. Attila SAYGI 
Üye

 
Prof Dr. H. Gül ÖNGEN
Üye
 
Doç. Dr. Esin TUNCAY
Üye 
 
Dr. Emel ÇAĞLAR
Üye
 
Dr. Salih AKGÜN
Üye
 
  Av. Sadife Karataş KURAL
Üye
 
 
Paylaş