• Çalışma Saatleri : Haftaiçi 08:30 - 12:00 / 13:00 - 16:00 | Verem Testi (PPD) Günleri : Pazartesi - Salı - Cuma
  • Merkez ve Taksim Dispanseri: 0212 249 29 73

Sayın Üyemiz,

Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 14 Mart 2020 Cumartesi günü Saat 10:00’da Gümüşsuyu Mahallesi, Sağlık Sok. No.23 Taksim-İSTANBUL adresindeki Dernek Merkezinde aşağıda yazılı gündeme göre yapılacaktır.
Belirtilen gün çoğunluk sağlanmadığı takdirde,  ikinci toplantı 
21 Mart 2020 Cumartesi günü aynı gündemle, aynı yer ve aynı saatte nisapsız olarak yapılacaktır.
Bilginizi ve Olağan Genel Kurula iştirak etmeniz saygıyla rica olunur.

YÖNETİM KURULU
   

GÜNDEM:

1.    Yoklama  
2.    Genel Kurulun açılışı 
3.    Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması
4.    Genel Kurulu yönetmek üzere bir başkan, bir başkan yardımcısı ve iki katip seçilmesi 
5.    2017-2018-2019 yılları çalışma raporunun okunması  
6.    Denetçiler raporunun okunması 
7.    Raporlar hakkında müzakere 
8.    Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ibrası 
9.    2020-2021 ve 2022 yılları tahmini bütçelerinin görüşülmesi 
10.    Dernek Tüzük Maddelerinden bazılarının değiştirilmesinin görüşülmesi
11.    Yeni Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin,  denetçilerin ve Federasyonda derneğimizi temsil edecek 3 üyenin seçimi 
12.    Teklif ve Dilekler 
13.    Kapanış
 

Paylaş