• Haftaiçi 08:30 - 16:00
  • Merkez ve Taksim Dispanseri: 0212 249 29 73

TÜRKİYE ULUSAL VEREM SAVAŞI DERNEKLERİ FEDERASYONU
72. VEREM HAFTASI BASIN AÇIKLAMASI
 (06-12 Ocak 2019)

 

Tüberküloz Dünya’da halen çok ciddi bir halk sağlığı sorunu olmaya devam etmektedir.

Tüberküloz Dünya’ da en sık ölüme yol açan 10. hastalıktır. 2017 yılında Dünya’ da yaklaşık 10 milyon insan tüberküloz hastalığına yakalandığı ve 1,6 milyon kişinin hastalık nedeni ile öldüğü hesaplanmaktadır.

Tüberküloz Uluslararası düzlemde sağlık alanında gündemin başında gelen sorunlardan biridir.

Etkeni belli, göreceli olarak tanı ve tedavisi kolay olan bu hastalığın halen ciddi sorun olmaya devam etmesi insanlık adına utanç vericidir. Çünkü hastalığın ortadan kaldırılmaması esasen yoksulluğun devam etmesi ve sosyal eşitsizlikler nedeniyledir. Dünya tarihinde bir ilk olarak 2018 yılı Eylül aysında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu devlet başkanları düzeyinde tek gündem maddesi olan tüberküloz hastalığı için özel toplantı yaptı. Bu toplantıda küresel düzeyde tüberkülozun ortadan kaldırılması için bütün ülkelere yeni daha ileri önlemler alınması için yol gösterici kararlar alındı.

Türkiye’de tüberküloz mücadelesi bazı sorunların varlığına rağmen başarılı şekilde sürdürülmektedir.

Dünya’da hastalığın sıklığı ortalama olarak 100 binde 135 iken bu oran ülkemizde 100 binde 15 civarındadır. Türkiye’ de uzun süreli olarak başarı ile uygulanan program sonucu 2005 yılında 20.535 olan yeni bulunan hasta sayısı 2017 yılında 12.046’ya düşmüştür. Tedavi başarı oranımız Çok İlaca Dirençli Tüberkülozlu hastalar da dahil olmak üzere yüksek olarak seyretmektedir. Hastaların temaslı muayenesi ve koruyucu tedavileri başarılı şekilde yapılmaktadır. Son yıllarda artan göçmen sayısı nedeni ile ülkemizde yabancı ülke doğumlu hastaların sayısı artmaktadır. 2017 yılında Türkiye’ de ortaya çıkan hastaların % 9’ dan fazlası göçmenler arasına ortaya çıkmıştır. Bu oran İstanbul’ da % 14 civarında’dır. Bu hastalarda tedavi başarımız anlamlı olarak daha düşüktür. Öte yandan her yıl 200 civarında tedavisi zor dirençli hastamız ortaya çıkmakta ve bu sayı giderek azalmamaktadır.

Tüberküloz mücadelesinde başarımızın arkasındaki en önemli unsur Verem Savaşı Dispanserleridir.

Verem Savaşı Dispanserleri hastaların tansısı, tedavisi, tedavinin takibi, hasta yakınlarının taranması ve gerekli durumlarda kişilere koruyucu ilaç verilmesi gibi işlevleri açısından  tüberküloz mücadelesinin köşe taşı olmaya devam etmektedirler.

Yeni sorunlar yeni yaklaşımlara gereksinim oluşturmaktadır

Dirençli tüberkülozun erken tanısı ve hemen özel ilaçlarla tedavisinin başlatılabilmesi mücadelede önemli bir önem taşımaktadır. Bunu için hızlı moleküler tanı yöntemlerinin belirli merkezlerde kullanılmak üzere yaygınlaştırılması ve sınırlı sayıda hasta içinde olsa dirençli tüberkülozlu hastalarda kullanılan yeni ilaçlarını temini gerekmektedir. Öte yandan ülkemizde sayıları giderek artan göçmen hastalara yönelik özel programların oluşturulması kaçınılmazdır. Kayıt dışı göçmenlerde tanı ve tedavi hizmetlerinin iyileştirilmesi için sivil toplum kuruluşları ile işbirliği ve özel sosyal yaklaşımlara gereksinim bulunmaktadır.

Sosyal destekler ve Sivil Toplum Kuruluşları

Hastaların sosyal olarak desteklenmesi ve bu bağlamda sivil toplum kuruluşları ile kamunun işbirliği tüberküloz mücadelesinde çok önemli bir öneme sahiptir. Dünya Sağlık Örgütü’nün bütün ülkelere önerdiği “End TB Stratejisi” yaklaşımında bu konu özellikle vurgulanmaktadır. Bu bağlamda Sağlık Bakanlığımız ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın yaptıkları işbirliği protokolü ile yoksul tüberkülozlu kişilere sağlanan nakdi yardım çok önemli bir adım olmuştur. Verem Savaşı Derneklerimiz’ de eskiden beri yaptıkları tüberkülozlulara yardım faaliyetlerini bir adım daha ileri taşımışlardır. Tüberküloz sorununun büyük olduğu İstanbul’ da evsiz hastaların konaklama hizmetlerinden, çeşitli fatura ödemelerine, gıda ve yol gideri yardımlarına kadar uzanan birçok alanda destekler sürdürülmektedir.

29. Türkiye Ulusal Tüberküloz Kongresi

 Derneklerimiz ve Federasyonumuz eğitim ve araştırma faaliyetlerini de desteklemeye devam etmektedir. Her iki yılda Federasyonumuz tarafından düzenlenen Ulusal Tüberküloz Kongremiz bu yıl 17-19 Ocak tarihlerinde Antalya da düzenlenecektir. Çok büyük ölçüde mali açıdan derneklerimiz tarafından desteklenen bu kongremizin 500’ü aşan katılımla Türkiye tarihindeki en yüksek katılımlı Tüberküloz kongresi olması beklenmektedir.

Türkiye Ulusal Verem Savaşı Dernekleri Federasyonu

www.verem.org.tr    Tel: 0312 4319336 

Adres: Türkiye Ulusal Verem Savaş Dernekleri Federasyonu Sağlık 2. Sokak 63/10 Kolej / Ankara

Paylaş