• Haftaiçi 08:30 - 16:00
  • Merkez ve Taksim Dispanseri: 0212 249 29 73

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TÜBERKÜLOZ TOPLANTISI

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER’İN  DEVLET BAŞKANLARI DÜZEYİNDEKİ TÜBERKÜLOZ TOPLANTISI  28 EYLÜL’DE  NEW-YORK’da GERÇEKLEŞTİ.
DEVLET VE HÜKÜMET BAŞKANLARININ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER’İN TÜBERKÜLOZ ÖZEL TOPLANTISINDA KABUL EDİLEN POLİTİK AÇIKLAMA

“Gerçek iş şimdi başlıyor - açıklamaların gerçeğe dönüştürülmesi”

Dünya Liderleri, Tüberküloz (TB) konusunda BM'nin bugüne kadar yapmış olduğu en iddialı taahhütlerle dolu Siyasi Deklarasyonunu onayladı. 2022 yılı sonuna kadar tüberkülozlu 40 milyon insanı teşhis ve başarılı bir şekilde tedavi edilecek ayrıca 30 milyon insana TB' den korunmaları için koruyucu tedavi verilecek.

TB’dan etkilenen insanlar adına açılış oturumunda konuşan Hindistan'dan bir gazeteci olan Nandita Venkatesan "Şu an hareket etmelisiniz. Beyanınız sadece eylemlerle destekleniyorsa bir fark yaratacaktır. İhtiyaç duyanlar için, bilimsel ilerlemenin hızla ihtiyaç duyan herkese ulaşması gerekir" dedi. Kendisi de tüberküloz geçiren ve tedavisi sırasında kulakları işitmez hale gelen Bayan Venkatesan, güçlü sözleri için iki dakikalık alkış aldı.

BM’ ye üye ülkeler 2022 yılına kadar yıllık toplam 13 milyar ABD doları ve 2 milyar dolar Ar-Ge fonun hedefine ulaşmak için küresel düzeyde TB finansmanının neredeyse iki katına çıkarmayı kabul ettiler. Siyasi Deklarasyon, TB topluluğundan gelen güçlü beğeni ile karşılandı. Bu vaatler Nisan 2018 toplantısında StopTB Partnership ve TB konusundaki önemli kuruluşlar tarafından belirlenen hedeflerin çoğunu içeriyordu.
Ancak, bu iyimser durum, Deklarasyonun düzenli ve zamanında takip edilmesini sağlamak için Siyasi Deklarasyonda güçlü, sağlam ve bağımsız bir hesap verebilirlik sistemi üzerinde mutabakata varılmadığı için yara almış durumdadır.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, TB hakkında tarihi BM Yüksek Düzeyli Toplantısının (HLM) başlangıcında "Bugün eski bir hastalık ile savaşımızın tarihi bir günü ... TB sınırları bilmiyor, herkes tehlikede, TB yoksulluk, yetersiz beslenme veya çatışmaların olduğu yerde büyüyor. TB tarihini yeniden yapmak için bundan daha iyi bir fırsat olamazdı” dedi.
BM toplantısının açılış oturumunda  15'in üzerinde Devlet Başkanı, yaklaşık 80 Bakanlar Kurulu ve diş ilişkiler sekretere hitaben konuşma yaptı.
Bill ve Melinda Gates Vakfı'nın eş başkanlarından Bay Bill Gates, BM Yüksek Düzeyli Toplantısında şunları söyledi: "Üç yıl önce tüm BM üye devletleri SDG'leri  (Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri) kabul ettiklerinde, 15 yıl içinde tüberkülozu dünya çapında sona erdirmeye söz verdiler. Şimdiye kadarki ilerlemeler bu hedefin arkasında kalmaktadır.  İlerlemeyi hızlandırabilmek için daha yüksek bir siyasi liderlik ve daha somut eylemler gerekir. " dedi.
Dünya’da tüberkülozun en fazla olduğu 30 ülke: İnteraktif harita
http://www.stoptb.org/global/advocacy/HBC_Kadira.html

 

Birleşmiş Milletlerin Tüberküloz özel oturumunda belirlenen deklarasyonun tam metni:

http://www.stoptb.org/webadmin/cms/docs/Political-Declaraion-on-the-Fight-against-Tuberculosis.pdf

 

Paylaş