• Çalışma Saatleri : Haftaiçi 08:30 - 12:00 / 13:00 - 16:00 | Verem Testi (PPD) Günleri : Pazartesi - Salı - Cuma
  • Merkez ve Taksim Dispanseri: 0212 249 29 73

24 MART DÜNYA TÜBERKÜLOZ GÜNÜ
SEMPOZYUMU 2018

İstanbul Verem Savaşı Derneği, T.C Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Tüberküloz Daire Başkanlığı ve İstanbul Sağlık Müdürlüğü ile işbirliği içinde 24 Mart Dünya Tüberküloz Günü’nde Sempozyum düzenledi. 

    

 

Dünya Tüberküloz Günü Sempozyumuna Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Nail YUTAN, T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Tüberküloz Daire Başkan Dr. Erhan KABASAKAL, Tüberküloz Dairesinde çalışan uzmanlar, İstanbul Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Yardımcısı Dr. Metin ÖZAYDIN, Tüberküloz Birimi çalışanları, çeşitli illerden Tüberkülozla ilgili bilim insanları, Verem Savaşı Dispanser hekim ve hemşireleri, İstanbul Verem Savaşı Derneği yönetici ve çalışanları katıldı.

 

Sempozyumda Dünya, Türkiye ve İstanbul’da Tüberkülozun durumu ve güncel sorunları, Doğrudan Gözetimli Tedavide sorunlarımız, Tüberkülozda sosyal belirleyiciler, Sağlık Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Yardım Bakanlığının oluşturdukları bir protokolle hayata geçmeye başlayan tüberküloz hastalarına yeni sosyal yardım programı, sessiz Tüberküloz enfeksiyonuna yaklaşım ve çocuk tüberkülozunda sorunlarımız ele alındı.

 

 

“GÜNÜMÜZDE TÜBERKÜLOZ KONTROLÜ VE SORUNLARIMIZ”

 

BİLİMSEL PROGRAM

09:00 – 09:30 Açılış Konuşmaları
  Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü
  Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
  İstanbul Verem Savaşı Derneği
   
09:30 – 11:00 Günümüzde Tüberküloz Sorunu
  Oturum Başkanları:
  Dr. Erhan KABASAKAL – Şef Dr. Ahmet Refik EREM
   
  Dünya’da Tüberküloz
  Dr. Şeref ÖZKARA (Atatürk Göğüs Hast.  ve Göğüs Cer. E.A.H.)
   
  Türkiye’de Tüberküloz
  Dr. Erhan KABASAKAL (Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Tüberküloz Daire Başkanlığı) 
   
  İstanbul’da Tüberküloz 
  Dr. Şule ARAS BEŞKURT (İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı TB Birimi)
   
11:00 – 11:30 Kahve Arası
   
11:30 – 12:30 Doğrudan Gözetimli Tedavide Kalite Nasıl Arttırılır?
  Oturum Başkanları:
  Dr. Metin ÖZAYDIN – Dr. Gönenç ORTAKÖYLÜ
   
  Tüberküloz Tedavisinde Kötü Sonlanım İçin Risk Grupları
  Nelerdir? DGT Nasıl Geliştirilebilir?
  Dr. Aylin BABALIK (Sağlık Bilimleri Üniversitesi Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi E.A.H.)
   
  Dünya’da ve Türkiye’de Video Gözetimli TB Tedavisi
  Dr. Asiye İnan SÜER (Ankara 3 No’lu Verem Savaş Disp.)
   
  Tartışma
   
12:30 – 13:45 Öğle Yemeği
   
13:45 – 15:00 Tüberküloz Kontrolünde Sosyal Destek
  Oturum Başkanları:
  Dr. Emel ÇAĞLAR – Dr. Mert AYDIN
   
  Tüberkülozda Sosyal Belirleyiciler ve Sosyal Destek
  Dr. Neşeriz Yeşim YASİN ERKMEN (Acıbadem Ünv. Halk Sağlığı A.B.D.)
   
  Tüberküloz Hastalarında Yeni Sosyal Yardım Programı
  Dr. Erhan KABASAKAL (Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Tüberküloz Daire Başkanlığı)
   
  Tüberküloz Kontrolü ve Sivil Toplum
  Dr. Zeki KILIÇASLAN (İst. Üniv. Tıp Fak. Göğüs Hastalıkları A.B.D.)
   
  Tartışma
   
15:00 – 15:30 Kahve Arası
   
15:30 – 16:30 Latent Tüberküloz Tedavisi Deneyimlerimiz
  Oturum Başkanları:
  Dr. Tülay KESKİN – Dr. Onur Fevzi ERER
   
  Türkiye’de Latent TB Tedavisi
  Dr. Süha ÖZKAN (Ankara, Çamlıca Aile Sağlığı Merkezi)
   
  Temaslılarda Koruyucu Tedavinin Etkisi
  Dr. Filiz ÖZTÜRK (Ümraniye Verem Savaşı Derneği)
   
16:30 – 17:15 İstanbul’da Çocuk Tüberkülozu ve Kontrolü
  Oturum Başkanları:
  Dr. Rengin ŞİRANECİ – Dr. Nevin HATİPOĞLU
   
  İstanbul’da Çocuk Tüberkülozu
  Dr. Şule ARAS BEŞKURT (İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı TB Birimi)
   
  Çocuk Tüberkülozu Kontrolünde Sorunlar
  Dr. Erkan ÇAKIR (Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Göğüs Hastalıkları)
   
17:15 Kapanış

 

 

   
Nail YUTAN
(Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı)
  Dr. Metin ÖZAYDIN
(İstanbul Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Yardımcısı)
  Dr. Erhan KABASAKAL
(Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Tüberküloz Daire Başkanlığı)
         
   
Prof. Dr. Zeki KILIÇASLAN
(İst. Üniv. Tıp Fak. Göğüs Hastalıkları A.B.D.)
  Dr. Şeref ÖZKARA
(Atatürk Göğüs Hast.  ve Göğüs Cer. E.A.H.)
  Dr. Şule ARAS BEŞKURT
(İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı TB Birimi)
         
   
Dr. Aylin BABALIK
(Sağlık Bilimleri Üni. Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi E.A.H.)
  Dr. Asiye İnan SÜER
(Ankara 3 No’lu Verem Savaş Disp.)
  Dr. Neşeriz Yeşim YASİN ERKMEN
(Acıbadem Ünv. Halk Sağlığı A.B.D.)
         
   
Dr. Süha ÖZKAN
(Ankara, Çamlıca Aile Sağlığı Merkezi)
  Dr. Filiz ÖZTÜRK
(Ümraniye Verem Savaşı Derneği)
  Dr. Erkan ÇAKIR
(Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Göğüs Hastalıkları)
         


 

 

Paylaş