• Çalışma Saatleri : Haftaiçi 08:30 - 12:00 / 13:00 - 16:00 | Verem Testi (PPD) Günleri : Pazartesi - Salı - Cuma
  • Merkez ve Taksim Dispanseri: 0212 249 29 73

Sayın Üyemiz,
Derneğimizin Olağanüstü Genel Kurulu 2 Aralık 2017, Cumartesi günü saat 11:00'da Gümüşsuyu Mah. Dünya Sağlık Sok. No:23 Taksim/İSTANBUL adresinde bulunan merkez binamızda aşağıda belirtilen gündemle yapılacaktır.

Belirtilen gün çoğunluk sağlanmadığı takdirde, ikinci toplantı 9 Aralık 2017, Cumartesi günü, aynı gündemle, aynı yer ve saatte nisapsız olarak yapılacaktır.

Bilginizi ve Olağaüstü Genel Kurula iştirak etmeniz saygıyla rica olunur.
YÖNETİM KURULU
 

GÜNDEM  :
1. Açılış
2. Genel Kurul BAşkanlık Divanı'nın oluşması
3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Söylenmesi
4. İstanbul Verem Savşı Derneği Yönetim Kurulunun hazırladı "TÜBERKÜLOZ VAKFI" Vakıf Senedinin görüşülmesi.
5. Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun asıl ve yedek üyelerinin gizli oy, açık tasnifle seçilmesi
6. "TÜBERKÜLOZ VAKFI" Vakıf Senedi Taslağının tescili için gereken işlemleri yapmak üzere Genel Kurulca bir üyenin belirlenmesi
7. Dilekler ve Kapanış
 

Paylaş