• Çalışma Saatleri : Haftaiçi 08:30 - 12:00 / 13:00 - 16:00 | Verem Testi (PPD) Günleri : Pazartesi - Salı - Cuma
  • Merkez ve Taksim Dispanseri: 0212 249 29 73

48. IUATLD KONGRE İZLENİMLERİ

Uluslararası Tüberküloz Ve Akciğer Sağlığı Derneği  (IUATLD-UNION) 
48.Dünya Akciğer Sağlığı Kongresi-2017

Guadalajara-MEKSİKA

 

Kongre’ye Türkiye’den katılanlar. Katılım desteği İstanbul Verem Savaşı Derneği tarafından sağlandı

 

Büyük Kentlerde Tüberküloz Kontrolü -Workshop
 


 
Bu toplantının en önemli vurgusu üstteki şekilde görüleceği gibi büyük kent koşullarında tüberküloz kontrolünün iyileştirilmesi için
çok sektörlü ve çok yönlü bir işbirliğinin gerekli olduğudur.


48.Dünya Kongresinde Dünya çapında hastalığa karşı mücadele etmek için önümüzdeki iki büyük fırsat olduğu ve
gerek Ulusal Tüberküloz Kontrol Sorumlularının gerekse Tüberküloz ile ilgili sivil toplum kuruluşlarının bu iki toplantı için
leri düzeyde hazırlık yapması gereği ortaya konuldu.

Birleşmiş Milletlerin Tüberküloz konusunda yapacağı toplantı Küreselleşmenin, yeni demografik eğilimlerin, kentleşmenin, sağlıkta ticarileşmenin, eşitsizliklerin yeni şekillerinin, yeni ekonomik güçlerin ortaya çıkışının ve çok kutuplu bir Dünya’nın belirlediği bir Global sağlık ortamında gerçekleşecek. 


Dünya Sağlık Örgütü tüm yetişkin ve çocuklarda ilk tanı aracı olarak Moleküler yöntemleri (Xpart MTB/RIF) önermekte.


Moleküler yöntemlerin duyarlılığını artırmak için yeni arayışlar sürüyor.
 Xpert MTB/RIF Ultra Assay


•    Yayma negatif kültür pozitif örneklerde ve HIV enfekte kişilerin örneklerinde daha yüksek duyarlılığa sahip. 
•    Yayma negatif kültür positif örneklerde, çocuk örneklerde, ekstrapulmoner örneklerde (serebro spinal örnek) ve özellikle HIV positif örneklerde Artmış sensitivite ve azalmış spesifite


 
ÇİD-TB olgularında ideal tedavi seçimi ikinci seçenek ilaçlara direncin saptanması ile mümkün.  
Bunun için DSÖ,  hızlı moleküler testler (SL-LPA) önermekte. Yüksek duyarlılık ve özgüllük var.

 
Rifampisin Duyarlı Hastalarda Tedavi

Dünya Sağlık Örgütü Duyarlı suşlarla hastalanmış TB Hastaları için yeni bir kılavuz yayınladı.Bu kılavuzda en önemli değişiklik daha önce ilaç kullanmış “eski” TB hastalarının tedavi seçiminde oldu.BU olgularda hemen hızlı direnç testi yapılması RIF duyarlı ise 4 lü ilaçla klasik rejim tedavi başlanması eğer RIF direnci varsa  ÇİD-TB protokolüne alınması önerilmektedir.

 


       

ÇİD-TB hastalarında Tedavi Yaklaşımı


 
Kinololon ve Enjaktbl ilaçlara duyarlı yeni ÇİD-TB hastalarında Kısa Süreli Tedavi Rejimi


Çok İlaca Dirençli TB Hastalarında Yeni Kısa Tedavi Rejimi Arayışları Sürüyor


Çok İlaca Dirençli Hasta Temaslısı Olan Çocuklarda Koruma Tedavisi 
01.01.1994- 31.12.2014 yayınlanmış çalışmaların sistematik değerlendirilmesi 
Populasyon: ÇİD TB temaslısı olan LTBE ≤ 15 yaş 
Girişim: ÇİD TB LTBE tedavisi -6-12 ay efektif tedavi rejimi alan (≥ 1 ilaç  duyarlı ÇİD TB suşu)    
Kontrol:Efektif  koruyucu ÇİD TB tedavisi almayan 
Sonuç: ÇİD TB insidansı   - ÇİD TB tedavi tamamlama -Yan etkilere bağlı tedavi kesilmesi, yaş ve rejimlere göre- ÇİD TB LTBE tedavi rejim –maliyet etkinlik. 
•    FQ/EMB  en etkili ve hesaplı vs  sadece FQ, 
•    PZA/EMB ve PZA/FQ rejimleri  özellikle toksik 
•    Tedavi vermemeye göre ÇİD TB LTBE tedavi rejimleri maliyet etkin 
    

Accelerating TB Elimination through Access to Bedaquiline and Delamanid 
October 12, 2017 Naira Khachatryan 
Yeni ilaçların ÇİD-TB hastalarında etkinliği
Bedaqulin ve Delamanid alan hastalar arasında 12 ay balgam kültür reversiyonu

•    Bedaqulin veya delamanid tedavisi başlandıktan sonraki 12.ayda reversiyon oranı değerlendirildi. 
•    Kohort: Bdq veya  Dlm: 1st Nisan 2015 - 29th Şubat 2016 
•    Reversion period: tedavi sonrası 12 ay 
•    Populasyon: Kültür konversiyonlu hastalar 

•    Ülkeler: Ermenistan,  Belarus, Gürcistan, Kazakistan, Lesotho 
•    Toplam hasta: 98 
•    Erkek: 78 (79.6%)
•    Yaş: 39 yıl [IQR 31-51]
•    Direnç patern: 
•    XDR: 51 (52.0%)
•    Pre-XDR Fluoroquinolones: 32 (32.6%)
•    Pre-XDR Injectables: 9 (9.2%)
•    Takip edildiği period sırasında kültürlerin ortalama sayısı:  10 [IQR 7-12] /patient
Sonuç:

•    Bedaquiline veya  Delamanid alan ÇİD TB hastalarda düşük reversion oranı (3.1%) 

   

 

 

Tütün şirketlerinin  “Yanmayan sigara “ ve benzeri ürünlerle yürüttüğü yeni stratejiler


“Yanmayan sigara” diğer sigaralar kadar nikotin oranına sahiptir.
 
 
Bağımsız araştırmalar “Yanmayan sigara” ile diğer sigara arasında çoğu Polisiklik aromatic ürünler açısından
önemli farklar olsa da
 Acenaphthene gibi etkenler açısından tersi durum olabilmekte.

Bu yeni ürünler mutlak güvenli değildir.Yapılan çalışmaların çoğu şirketler tarafından gerçekleştirilmiştir.

 
Yeni tütün oranları bütün Dünya’ da Pazar payını artırmakta.


Yeni tütün oranları piyasa payını artırmakta fakat eski tip sigaralar pay yitirmemekte. Tersine toplam tütün tüketicileri artmış olmakta!
Çünkü bu yeni tütün oranları gençlerde yeni tütün bağımlıları oluşturmakta!

Yeni tütün ürünleri bütün Dünya’ da yaygın pazarlama yöntemleri ile yayılıyor!

  

Yapılan çalışmalar etkili yeni bir aşı olmaksızın Tüberküloz’ da eliminasyon hedefine ulaşılamayacağını göstermektedir.

Global aşı çalışmalarında gündemde olan “aşı adayları” ve bunların türleri

Child contact management in high tuberculosis burden countries: A mixed-methods systematic review
Daria Szkwarko1,2¶, Yael Hirsch-Moverman3,….. 
  
Yüksek TB sıklığına sahip ülkelerde 2006 yılında yayınlanan WHO’nün kılavuzundan sonra temaslılar konusunda çalışmalar arttı.


Halen Tüberkülozun sık görüldüğü ülkelerde temaslıların taranması ve koruyucu tedavinin tamamlanması konusunda büyük sorunlar var.

Hazırlayanlar:  Doç. Dr. Aylin Abalık ve Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan
 

Paylaş