• Çalışma Saatleri : Haftaiçi 08:30 - 12:00 / 13:00 - 16:00 | Verem Testi (PPD) Günleri : Pazartesi - Salı - Cuma
  • Merkez ve Taksim Dispanseri: 0212 249 29 73

Sivil Toplum Kuruluşları, “Tüberküloz’a Son “ Konulu BM Yüksek Düzeyli Toplantısı Konusunda Stratejik Savunuculuk İçin Birleşti.

 

Tüberküloz konusunda (UNHLM) yaklaşırken  “Tüberküloza Son Ortaklığı”   (Stop TB Partnership)  APCASO ve Tedavi Eylem Grubu (TAG) ile işbirliği içinde, Bangkok’ta 29-30 Temmuz tarihleri ​​arasında küresel bir toplantı düzenledi; burada 32 farklı ülkeden 60'dan fazla topluluk  ve sivil toplum savunucuları, Tüberküloz’u sona erdirmek için toplum tarafından yönlendirilen, insan merkezli, hak temelli ve toplumsal cinsiyet dönüştürücü yaklaşımları destekleyen savunma  önceliklerine sahip bir stratejide anlaştılar.

 

G20 Devlet Başkanları toplantısı, BRICS Sağlık Bakanları Toplantısı, Küresel Bakanlar Konferansı ve Eylül 2018 de toplanacak TB konulu Birleşmiş Milletler Yüksek Düzeyli Toplantıs (UNHLM) Tüberkülozu Sona Erdirme stratejisi açısından tüm toplumlara ve sivil toplum kuruluşlarına  tarihsel bir fırsat sağlamaktadır. Bunun için ulusal ve Dünya ölçüsünde tüberküloz kontrol programlarını zorlayarak , “Tüberkülozu Bitirme Küresel Plan'ın 90 (90) 90 hedefini gerçekleştirmek, hükümetleri ve tüm paydaşlarını taahhütleri konusunda hesap verebilir kılmak için bir adım atıldı.

“Tüberküloza Son Ortaklığı”   (Stop TB Partnership)  İcra Direktörü Dr. Lucica Ditiu "Şu anda iki şey yapmanın zamanı geldi: Birincisi, vizyonumuzda cesur ve güçlü olmalıyız, İkinci olarak da , Tüberkülozdan etkilenen insanları bir araya getirilmeli ve bir pozisyon aldırmalıyız. Bir TB topluluğu olarak,  birleşmeli,  TB'yi Devlet ve Hükümet Başkanlarının kafasına ve kalbine götürmeli ve TB'li tüm insanlar için çalışmaya hazır olmalıyız " dedi.

Bangkok'daki toplantı da savunucular, UNHLM'nin etrafındaki tartışmalar ve müzakerelerin de anahtarı olacak TB'nin sona erdirilmesi konusunda savunuculuk için altı "tematik öncelikli eylem" üzerine anlaşmaya vardı.

 

  • Tıbbı sona erdirmek için duyarlı ve kapsamlı sağlık sistemleri
  • Tüberkülozu sona erdirmek için insan ve topluluk merkezli, hak temelli, toplumsal cinsiyet dönüştürücü tepki
  • TB'yi sona erdirmek için hızlandırılmış araştırma ve geliştirme
  • TB'yi sona erdirmek için hesap verebilirlik ve şeffaflığın en yüksek standartları
  • TB'yi sona erdirmek için yeterli ve sürdürülebilir iç finansman
  • TB’yi sona erdirmek için eşitlik ve bilgi, mal ve hizmetlere erişim
Paylaş