• Çalışma Saatleri : Haftaiçi 08:30 - 12:00 / 13:00 - 16:00 | Verem Testi (PPD) Günleri : Pazartesi - Salı - Cuma
  • Merkez ve Taksim Dispanseri: 0212 249 29 73

** GENEL KURUL İLANI **

SAYIN ÜYEMİZ,

Derneğimizin Olağan Genel Kurulu 11 Mart 2017 Cumartesi günü saat 10:00 da Gümüşsuyu Mah. Dünya Sağlık Sok. No:23 Taksim / İSTANBUL adresinde bulunan merkez binamızda aşağıda belirtilen gündemle yapılacaktır.
Belirtilen günde çoğunluk sağlanamadığı takdirde 2. Toplantı 18 Mart 2017 Cumartesi günü aynı gündemle aynı yer ve saatte nisapsız olarak yapılacaktır.
Bilginizi ve Genel Kurula iştirak etmenizi saygılarımla rica ederim.

İstanbul Verem Savaşı Derneği
Yönetim Kurulu Adına
Başkan
Şef Dr. Ahmet Refik EREM


GÜNDEM:

1.Yoklama
2.Genel Kurulun açılışı
3.Saygı Duruşu ve istiklal Marşının okunması
4.Genel Kurulu yönetmek üzere bir başkan, bir başkan yardımcısı ve iki katip seçilmesi
5.2014-2015-2016 yılları çalışma raporunun okunması
6.Denetçiler raporunun okunması
7.Raporlar hakkında müzakere
8.Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ibrası
9.2017-2018-2019 yılları tahmini bütçelerinin görüşülmesi
10.Dernek Tüzüğümüzün 16. Maddesinin 11. Bendi uyarınca derneğimiz amaçları doğrultusunda vakıf kurulması, derneğimizin kurulacak vakfa vakfeden olması ve bir kısım mal varlığı değeri özgülemesi için yönetim kuruluna yetki ve görev verilmesi konularında karar alınması
11.Yeni Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri ile denetçilerin ve Federasyonda derneğimizi temsil edecek 3 üyenin seçimi
12.Teklif ve dilekler
13.Kapanış

Paylaş