UNION Başkanından üyelerine mesaj:

Liverpool’daki 47. UNION Dünya Konferansında oylanarak kabul edilen Union üyeliği ile ilgili bazı değişiklikler özetle aşağıda belirtilmiştir:

 

 1. Miras üyelik “Heritage member” adını verdiğimiz yeni bir üyelik kategorisi oluşturulmuştur. Bu kategori Union’a uzun süredir üye olan organizasyonların katkılarını ve desteklerini tanıyarak onları özel bir oy gücü ile ödüllendirmek için yaratılmıştır. 2017’den itibaren yeni üye organizasyonlara bu hak verilmeyecektir.
 2. İlk defa olarak organizasyonlara ait oyların ve bireysel oyların dengelenerek  oy hakkının eşit ve orantılı olması  için oylama sistemi yeniden düzenlenmiştir.
 3. Dünya Bankası ve Dünya Sağlık Asamblesinin klasifikasyonuna göre derecelendirilerek organizasyon üyelik aidatlarının kalıcı ve adil olması hedeflenmiştir.

Aidatlar gelecek 5 yıl için sabitlenmiştir. Aidatların nasıl hesaplandığına dair ayrıntılı bilgileri üyelik sayfasında bulabilirsiniz.

 

 1. Üyeliğin sağladığı olanakların yenilenmesi ve iyileştirilmesi hedeflenmiştir. Bunlar:Oylama haklarının arttırılması,dünya ve bölge konferanslarına katılım ücretlerinde indirim, kaynaklara, destek materyallere ve iletişim olanaklarına erişim.

Union sertifikalı eğitim ve kurslarda üyelik indirimlerine açıklık getirilmiştir.

 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Devlet Başkanları ile tüberküloz konusunda tarihi önemde üst düzey bir toplantı yapacak.

“Stop TB Partnership” ve Global Sağlık Liderleri başarılı bir toplantı için tarihi bir kampanyada birleştiler. 

“Stop TB Partnership” yönetim kurulu başkanı ve aynı zamanda Güney Afrika Sağlık Bakanı olan Dr. Aaron Motsoaledi’ nin verdiği bilgilere göre Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tüberkülozla mücadele için 2018 yılında New York da devlet başkanlarının katılım ile bir toplantıya yapmayı kararlaştırmıştır.

Bu kararın alınmasına neden olan en önemli olan şey dünyada antibiyotik direnci sorununun % 30’ unu Tüberküloz ilaçlarına karşı gelişen direncin oluşturması ve tüberkülozun hala enfeksiyonlarından ölümün birinci nedeni olmasıdır. 

Tüberküloz konusundaki bu üst düzey toplantı tüberküloza neden olan sosyal ve ekonomik sorunlar konusunda dünya ölçüsünde farkındalık yaratacak ve hastalığın 2035 yılında elimine edilmesi planına dikkat çekecektir. 

Bu toplantı BM’in benzer olarak yapacağı 5. Toplantı olacaktır. Daha önceki toplantılar 201 yılında HIV/AIDS, 2011 yılında bulaşıcı olmayan kronik hastalıklar, 2014 yılında Ebola ve 2015 yılında antibiyotik direnci konularında yapılmıştı. 

“Stop TB Partnership” yöneticisi Dr. Lucica Ditiu bu toplantının tüberküloz la mücadele eden topluluk için tüberküloza son verme yolunda tarihi bir adım olacağını söyledi. 

Haberin tümünü aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

http://www.stoptb.org/news/stories/2016/ns16_060.asp

Dünya Sağlık Örgütü(DSÖ)  2016 Yılı Tüberküloz (TB) Raporunu Yayınlandı.

Dünya genelinde 2015’te tahmin edilen yeni (bir yılda ortaya çıkan) TB olguları 10,4 milyon; bunlardan 5,9 milyonu (%56) erkek, 3,5 milyonu (%34) kadın ve 1,0 milyonu (%10) çocuklardadır.

HIV ile yaşayan kişilerde yeni TB olgularının 1,2 milyonu (%11) bulunmaktadır.

Yeni olguların %60’ı 6 ülkede bulunmaktadır: Hindistan, Endonezya, Çin, Nijerya, Pakistan ve Güney Afrika.

2015’te tahmin edilen çok ilaca dirençli TB (ÇİD-TB) 480.000 yeni olgudur ve ek olarak ÇİD-TB tedavisi gereken 100.000 rifampisin dirençli TB (RD-TB) kişi vardır . Hindistan, Çin ve Rusya Federasyonu, bu toplam 580.000 olgunun %45’ini barındırmaktadır.

2015’te tahmini 1,4 milyon TB ölümü ve buna ek olarak HIV ile yaşayan kişilerde TB hastalığından 0,4 milyon ölüm vardır . 2000 ile 2015 arasında TB ölümlerinin sayısı %22 azaldıysa da, 2015’te TB dünya genelinde en çok ölüme yol açan 10 nedenden birisidir.

http://www.who.int/tb/publications/global_report/en/

 

Tüberküloz (verem) hastalığı tamamen iyileşebilir bir hastalıktır fakat dünya ölçüsünde şimdiki gayretler bütün hastaların bulunup tedavi edilmesini sağlayamıyor. Her yıl Tüberküloz hastalığına yakalandığı bilinen 9 milyon kişinin üçte biri yani 3 milyon hasta sağlık sistemi açısından “kayıp” durumda. Bu 3 milyon kişinin büyük çoğunluğu Dünya’nın en yoksul bölgelerinde yaşıyor veya göçmen işçiler, mülteciler, sürgün edilmişler, mahkumlar, bazı etnik azınlıklar ve uyuşturucu bağımlıları gibi dezavantajlı gruplar arasında bulunuyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve onun bünyesinde bulunan Stop TB Partnership (Tüberküloza Karşı İşbirliği Organizasyonu) hükümetler, Sivil Toplum Kuruluşları, sağlık kurumları ve diğer uluslararası kuruluşlarla birlikte hastalıktan etkilenen “kayıp” 3 milyon kişiye ulaşmak ve gerekli sağlık hizmetlerini sunmak için çağrıda bulunmaktadır.

Dünya’ da Tüberküloz’ un Durumu

Uluslararası işbirliği ile yapılan çabalar sonucu 1990 yılından bu yana dünya'da tüberküloza bağlı ölümler % 45 azaltıldı. 2006 yılından bu yana da hastalık görülme sıklığı azalmaktadır.

Fakat Global olarak Tüberküloz hala büyük bir sorun ve mücadele konusunda önemli tehditler var olmaya devam etmektedir.

 • 2002 yılında 8,6 milyon yeni tüberküloz hastası ortaya çıkmış ve 1,3 milyon insan tüberküloz nedeniyle ölmüştür.

 • Ölümlerin % 95’inden fazlası az ve orta gelirli ülkelerde meydana gelmektedir. Yoksul ülkeler daha fazla etkilense de havayolu ile bulaşan bir hastalık olduğu için tüberküloz herkes için risk oluşturmaktadır.

 • Tüberküloz 15-44 yaş arası kadınlardaki ölümün ilk üç sebebi arasındadır.

 • 2012 yılında 500.000 çocuk tüberküloza yakalanmış ve 74.000 çocuk bu hastalığa bağlı olarak ölmüştür.

Tüberkülozla Mücadeleyi Zorlaştıran Sorunlar

 • Dünya’da 3 milyon Tüberküloz hastası (Tüm hastaların üçte biri) sağlık sistemi açısından “kayıp” durumdadır.

 • Çok İlaca Dirençli Tüberküloz (ÇİD_TB) hastalarının teşhis ve tedavisindeki ilerlemeler yavaştır. Hala ÇİD-TB vakalarının dörtte üçü teşhis edilememektedir. DSÖ’ ne bildirilmiş yaklaşık 16.000 ÇİD-TB vakası tedaviye alınamamıştır.

 • Aynı zamanda HIV/AIDS bulunan tüberküloz hastalarının tüberküloz tedavisi yanında HIV/AIDS tedavisi alması konusunda daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.

        Türkiye Ulusal Verem Savaşı Dernekleri Federasyonu

        www.verem.org.tr

Amacımız Vereme Aman Yok. Savaşa Devam...

İstanbul ili sınırları içinde Verem Savaşı esaslarını kurmak, veremin bireysel ve sosyal tehlikelerine karşı halkı ikaz etmek, verem hastanesi, sanatoryum, dispanser ve benzerlerini tesis etmek, bu işler için hükümet, belediye ve hayır cemiyetleri nezdinde teşebbüslerde bulunmak, maddi imkanlarla ve ilmi çalışmalarla verem savaşına güç kazandırmaktır.

tbc tbc

Bu amacın tahakkuku için:
» İstanbul ilinde verem savaşı esaslarını kurmak,
» Veremin bireysel ve sosyal tehlikelerine karşı halkı ve belediyeleri uyarmak,
» Verem hastanesi, sanatoryum ve verem dispanserleri kurmak ve yürütmek,
» Verem araştırma merkezleri ve laboratuvarları kurmak ve yürütmek,
» Bu tesislerin kurulması ve yürütülmesi için hükümet, Sağlık Bakanlığı, belediyeler ve hayır dernekleri nezninde teşebbüslerde bulunmak, onlardan maddi ve manevi destek sağlamak ve gerektiğinde işbirliğinde bulunmak,
» Verem konusunda halkı ve teknik elemanları eğitmek,
» Verem savaşında propoganda, bilimsel öğretim ve eğitim yapmak, verem savaşına kuvvet kazandırmak,
» Ulusal ve uluslararası ve benzeri amaçlı kuruluşlara üye olmak ve işbirliği yapmaktır.

Makale ve Bilgilendirmeler

Tüm Makaleler

Dr. Şule KIZILTAŞ

Kadıköy Verem Savaşı Dispanseri Başhekimi

06.01.2015

 

TÜBERKÜLOZ

Tüberküloz halen dünya genelinde önemli bir sağlık problemidir. Dünya sağlık örgütünün 2014 ‘de yayınlanan Global Tüberküloz kontrol raporuna göre 2013’de dünyada 9 milyon insan tüberküloz hastalığına yakalandığı ve 1,5 milyon kişinin bu nedenle öldüğü hesaplanmıştır. Hastaların yarıdan fazlası ( %56) güneydoğu asya ve batı pasifik  bölgelerindedir. Toplam vakaların yaklaşık %24 ‘ü Hindistan, %11 Çin de bulunmaktadır.

 

Devamı »